Teme Licenta

In jos

Teme Licenta

Mesaj  Dragos Miu la data de Mar Feb 01, 2011 3:39 pm

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE
CATEDRA DE MATEMATICĂ ECONOMICĂ ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNELISTA TEMELOR DE LICENŢĂ
PENTRU PROMOŢIA 2011


Nr. crt. Tema lucrării de licenţă Cadrul didactic
coordonator
1. Diagnosticul performantelor economico-financiare la SC ……. prof. dr. Iarca Ion
2. Analiza rentabilitatii economico-financiare la SC ……….. prof. dr. Iarca Ion
3. Recrutarea si selectia personalului in cadrul SC/ (Inst.publica)………………. prof. dr. Iarca Ion
4. Piata fondurilor de investitii din Romania prof. dr. Iarca Ion
5. Creante si datorii comerciale Studiu de caz la SC …. prof. dr. Iarca Ion
6. Calcularea costului de productie la …………... dupa metoda Standard-Cost prof. dr. Iarca Ion
7. Operationalizarea activitatii de logistica a firmei prof. dr. Iarca Ion
8. Sistem informatic pentru o firma de productie prof. dr. Iarca Ion
9. Orientarea spre clienti in institutiile bancare prof. dr. Iarca Ion
10. Evaluarea performantelor resurselor umane din cadrul unei societati prof. dr. Iarca Ion
11. Sisteme electronice de plati - Studiu de caz prof. dr. Iarca Ion
12. Riscurile activitatilor e-banking prof. dr. Iarca Ion
13. Particularitati ale activitatii de distributie in cadrul SC ………… prof. dr. Iarca Ion
14. Managementul resurselor umane la……….. prof. dr. Iarca Ion
15. Importanta elaborarii si implementarii unei strategii de valorificare a resurselor umane prof. dr. Iarca Ion
16. Studiu de fezabilitate privind eficienta unui proiect de investitii prof. dr. Iarca Ion
17. Femeia manager de succes prof. dr. Iarca Ion
18. Studiu de caz privind promovarea functionarilor publici in cadrul ................. prof. dr. Iarca Ion
19. Managementul resurselor umane intr-o institutie publica prof. dr. Iarca Ion
20. Evaziunea fiscala prof. dr. Iarca Ion
21. Sistem expert in medicina / biologie / geologie /management. prof. dr. Zaharia Marian
22. Proiectarea si realizarea unui sistem suport al deciziilor la S.C….. prof. dr. Zaharia Marian
23. Proiectarea si realizarea unui sistem suport de decizie. prof. dr. Zaharia Marian
24. Sistem inteligent destinat asistării deciziei de creditare. prof. dr. Zaharia Marian
25. Sistem suport de decizie destinat evaluării patrimoniului unei firme /întreprinderi. prof. dr. Zaharia Marian
26. Sistemele expert în economie. prof. dr. Zaharia Marian
27. Programele de calul tabelar utilizate în analiza rezultatelor economico-financiare ale unei societăţi comerciale. prof. dr. Zaharia Marian
28. Programele de calcul tabelar utilizate în realizarea previziunilor pe baza bilanţului şi a contului de profit şi pierdere prof. dr. Zaharia Marian
29. Gestiunea creditelor din sistemul bancar şi tehnologiile informaţionale prof. dr. Zaharia Marian
30. Microsoft Excel in calcule economice si statistice prof. dr. Zaharia Marian
31. Sistem expert pentru evaluarea riscului la acordarea creditelor
prof. dr. Zaharia Marian
32. Metodologie de dezvoltare a sistemelor inteligente în managementul întreprinderii prof. dr. Zaharia Marian
33. Sistem informatic pentru planificarea si urmarirea reviziilor si reparatiilor capitale prof. dr. Zaharia Marian
34. Sistem informatic pentru managementul activitatii de aprovizionare cu materii prime prof. dr. Zaharia Marian
35. Sistem informatic pentru asigurarea de bunuri materiale prof. dr. Zaharia Marian
36. Sistem informatic pentru asigurari de viata prof. dr. Zaharia Marian
37. Sistem informatic pentru gestiune hoteliera prof. dr. Zaharia Marian
38. Proiectarea si realizarea unui sistem suport de decizie. conf. dr. Duşmănescu Dorel
39. Sistem inteligent destinat asistării deciziei de creditare. conf. dr. Duşmănescu Dorel
40. Sistem suport de decizie destinat evaluării patrimoniului unei firme /întreprinderi. conf. dr. Duşmănescu Dorel
41. Fluxurile informationale ale evidentei contabile. Implementarea intr-un mediu vizual conf. dr. Duşmănescu Dorel
42. Securitatea retelelor wireless conf. dr. Duşmănescu Dorel
43. Proiectarea unei baze de date pentru o firma de prelucrare primara a lemnului conf. dr. Duşmănescu Dorel
44. Aplicatie pentru evidenta contractelor unei agentii de turism conf. dr. Duşmănescu Dorel
45. Baza de date pentru un centru medical conf. dr. Duşmănescu Dorel
46. Gestiunea activitatilor din cadrul unei biblioteci utilizand o baza de date Cache conf. dr. Duşmănescu Dorel
47. Lansare de carte on-line conf. dr. Duşmănescu Dorel
48. Sistem informatic pentru o farmacie conf. dr. Duşmănescu Dorel
49. Aplicatie software pentru testare online a cunostintelor conf. dr. Duşmănescu Dorel
50. Baza de date in tehnologie Oracle conf. dr. Duşmănescu Dorel
51. Tehnologii de realizare a site-urilor dinamice. Aplicatii conf. dr. Duşmănescu Dorel
52. Site pentru o societate comerciala conf. dr. Duşmănescu Dorel
53. Modelarea cu UML a activitatii unui spital conf. dr. Duşmănescu Dorel
54. Modelarea cu UML a activitatii unei firme cu activitate de productie conf. dr. Duşmănescu Dorel
55. Modelarea cu UML a activitatii dintr-o biblioteca conf. dr. Duşmănescu Dorel
56. Proiectarea unui site pentru anunturi on-line conf. dr. Duşmănescu Dorel
57. Proiectarea unui site web pentru promovarea unui club sportiv conf. dr. Duşmănescu Dorel
58. Semnătura electronică şi importanţa ei în societatea informaţiei conf. dr. Enăchescu Daniela
59. Tehnologii moderne ale informaţiei utilizate în administrarea arhivelor conf. dr. Enăchescu Daniela
60. Tehnologii moderne ale informaţiei utilizate în birotică conf. dr. Enăchescu Daniela
61. Tehnologii moderne ale informaţiei utilizate în managementul unei firme conf. dr. Enăchescu Daniela
62. Sistemul informatic al unei unităţi administrativ-teritoriale conf. dr. Enăchescu Daniela
63. Internet-suport şi mediu pentru guvernarea şi administraţia electronică conf. dr. Enăchescu Daniela
64. Sistemul Electronic Naţionale (SEN) – de la intenţii la realizări conf. dr. Enăchescu Daniela
65. Analiza portalului e-guvernare.ro conf. dr. Enăchescu Daniela
66. Locul sistemului birotic în cadrul firmei conf. dr. Enăchescu Daniela
67. Funcţiile şi structura sistemului birotic conf. dr. Enăchescu Daniela
68. Echipamnete utilizate în birou conf. dr. Enăchescu Daniela
69. Programe de calculator folosite în birou conf. dr. Enăchescu Daniela
70. Comunicaţiile şi telecomunicaţiile în cadrul birourilor conf. dr. Enăchescu Daniela
71. Analiza generală a sistemului birotic conf. dr. Enăchescu Daniela
72. Proiectarea generală a noilor sisteme birotice conf. dr. Enăchescu Daniela
73. Ergonomia în relaţie cu noile tehnologii informaţionale conf. dr. Enăchescu Daniela
74. Protecţia muncii în birou conf. dr. Enăchescu Daniela
75. Impactul tehnologiilor moderne asupra muncii în birou conf. dr. Enăchescu Daniela
76. Biroul viitorului conf. dr. Enăchescu Daniela
77. Tendinţe privind organizarea şi funcţionarea birourilor conf. dr. Enăchescu Daniela
78. Analiza economico-matematică a unor modele liniare la nivelul firmei conf. dr. Vîlcu Gabriel Eduard
79. Optimizarea afacerilor prin programare în numere întregi conf. dr. Vîlcu Gabriel Eduard
80. Optimizarea afacerilor prin programare dinamică conf. dr. Vîlcu Gabriel Eduard
81. Programarea nelinară în probleme de decizie economică conf. dr. Vîlcu Gabriel Eduard
82. Managementul proiectelor în reţele deterministe şi stochastice conf. dr. Vîlcu Gabriel Eduard
83. Lanţuri Markov aplicate în afaceri conf. dr. Vîlcu Gabriel Eduard
84. Optimizarea afacerilor din domeniul serviciilor prin modelarea fenomenelor de aşteptare conf. dr. Vîlcu Gabriel Eduard
85. Temă la alegere conf. dr. Vîlcu Gabriel Eduard
86. Tendinţe în evoluţia nupţialităţii în România după anul 1990 lect. dr. Lazăr Mirela
87. Divorţul, fenomen demografic cu implicaţii sociale deosebite lect. dr. Lazăr Mirela
88. Natalitatea şi declinul demografic în România lect. dr. Lazăr Mirela
89. Evoluţii nefavorabile ale mortalităţii în România după anul 1990 lect. dr. Lazăr Mirela
90. Studiu asupra situaţiei economico-sociale a localităţii................. lect. dr. Lazăr Mirela
91. Analiza statistică a veniturilor populaţiei României, în perioada 2000-2008 lect. dr. Lazăr Mirela
92. Bugetul local - instrument in managementul fondurilor la nivel local lect. dr. Lazăr Mirela
93. Analiză economico-financiară a activităţii S.C………………….. lect. dr. Lazăr Mirela
94. Metode de previziune în profil teritorial lect. dr. Lazăr Mirela
95. Analiză statistică a evoluţiei turismului în România, după anul 1990 lect. dr. Lazăr Mirela
96. Analiza evolutiei in timp a activitatiii unei societeti comerciale lect. dr. Gaber Cornelia
97. Analiza economico-statistica a capitalului fix la societatea ... lect. dr. Gaber Cornelia
98. Analiza cantitativa a utilizarii fortzei de munca la societatea ... lect. dr. Gaber Cornelia
99. Analiza rentabilitatii activitatii desfasurata de o societate comerciala. lect. dr. Gaber Cornelia
100. Analiza activitatii de productie si comercializare la societatea ... lect. dr. Gaber Cornelia
101. Ananaliza patrimoniala la societatea ... lect. dr. Gaber Cornelia
102. Analiza si managementul creditului de consum lect. dr. Popescu Georgiana
103. Realizarea informatica a analizei operatiunilor de credit si depozit bancar lect. dr. Popescu Georgiana
104. Aplicatie informatica pentru determinarea DAE la creditul de nevoi personale lect. dr. Popescu Georgiana
105. Creditarea bancara pe termen scurt versus creditarea bancara pe termen lung lect. dr. Popescu Georgiana
106. Analizǎ privind activitatea de creditare a persoanelor fizice la banca XXX
lect. dr. Popescu Georgiana
107. Studiu comparativ privind creditul de consum la bancile XXX si YYY lect. dr. Popescu Georgiana
108. Studiu comparativ privind creditul ipotecar la bancile XXX si YYY lect. dr. Popescu Georgiana
109. Studiu comparativ privind creditul de consum din Romania si Europa lect. dr. Popescu Georgiana
110. Studiu comparativ privind creditul ipotecar din Romania si Europa lect. dr. Popescu Georgiana
111. Principii si reguli de creditare a clientilor persoane fizice de catre banci lect. dr. Popescu Georgiana
112. Creditul bancar, factor activ în dezvoltarea economica lect. dr. Popescu Georgiana
113. Modele matematice privind analiza creditelor lect. dr. Popescu Georgiana
114. Utilizarea cercetărilor operaţionale în economie lect. dr. Popescu Georgiana
115. Metode de optimizare utilizate in cercetarea economica lect. dr. Popescu Georgiana
116. Optimizarea activitătilor de transport ale unei firme de turism folosind teoria grafurilor-metoda Bellman-Kalaba lect. dr. Popescu Georgiana
117. Temă la alegere lect. dr. Popescu Georgiana
118. Analiza datelor informatice cu SPSS sub Windows lect. dr. Isbaşoiu Dan
119. Analiza datelor cu Excel sub Windows lect. dr. Isbaşoiu Dan
120. Analiza datelor informatice cu Statistica sub Windows lect. dr. Isbaşoiu Dan
121. Analiza statistico-economică la SC X SRL lect. dr. Isbaşoiu Dan
122. Modele matematice privind analizele de risc bancar lect. dr. Isbaşoiu Dan
123. Modele matematice privind analizele de SSM lect. dr. Isbaşoiu Dan
124. Sistem suport de decizie pentru gestiunea activităţii unei societăţi comerciale lect. dr. Tănăsescu Ana
125. Proiectarea unui sistem expert pentru evaluarea acordării creditelor bancare lect. dr. Tănăsescu Ana
126. Construirea unei ontologii pentru managementul proiectelor de dezvoltare lect. dr. Tănăsescu Ana
127. Raţionamentul inductiv versus raţionament deductiv lect. dr. Tănăsescu Ana
128. Proiectarea unui system intelligent pentru administrarea afacerilor lect. dr. Tănăsescu Ana


Şef catedră,

conf. dr. Vîlcu Gabriel Eduard
avatar
Dragos Miu
Admin

Mesaje : 66
Puncte : 155
Data de inscriere : 01/02/2011
Varsta : 29
Localizare : Ploiesti

Vezi profilul utilizatorului https://www.facebook.com/Fu.Of.6Grade

Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum